ICO Nieuws

Drentse cultuurinstellingen slaan de handen ineen

Geplaatst op: donderdag 12 maart
De Drentse kunst- en cultuurinstellingen, het ICO Centrum voor Kunst en Cultuur, Kunstencentrum De Kunstbeweging en K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, gaan intensief samenwerken.
De bestuurders hebben een intentieverklaring getekend om de onderlinge samenwerking op het gebied van ondersteuning van cultuureducatie en cultuurparticipatie te versterken.
Dit jaar onderzoeken de partijen welke vormen van partnerschap mogelijk zijn. Lees verder »